Stift S.M.B.A. selskab, Aktie- eller anpartsselskab mv.

S.M.B.A. selskaber – begrænset ansvar – ingen kapitalkrav!


S.M.B.A. selskaber er i dag ofte den mest attraktive selskabsform for mindre virksomheder. S.M.B.A. står for selskab med begrænset ansvar og beskattes normalt på samme måde som aktie- og anpartsselskaber.

Desværre er det ikke længere lovligt at stifte nye S.M.B.A.-selskaber, men vi har S.M.B.A.-selskaber på lager.

Fordele for SMBA-selskaber:

• der er ingen kapitalkrav
• aktionærlån er tilladt
• man kan få udbytte flere gange om året
• ingen pligt til at udarbejde årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for små virksomheder
• anonymitet
• ind- og udtræden af nye medlemmer giver ikke uheldige skattemæssige konsekvenser
• selskabet er kun skattepligtig til Danmark, hvis direktører er bosat i Danmark
• ingen pligt til at bruge revisor
• ingen formkrav omkring afholdelse af generalforsamling mv.
• Ingen problemer med ulovlig efterstiftelse
• Ingen problemer med ulovlig selvfinansiering

Fordelene opnås fordi, der ikke er nogen avanceret lov, der regulere denne type selskaber, hvorfor mulighederne for at skræddersy selskabet til egne behov er langt større end for aktie- og anpartsselskaber.

Selskabsformen er blevet populær efter medio 2006 fordi sikkerhedskravet på 125.000 kr. for at få et momsnummer blev ophævet, og fordi Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ændrede sin praksis omkring særlig lokal tilknytning.

Ligeledes vedtog EU den 17. februar 2005 et tillægsdirektiv (2005/19/EF) til fusionsdirektivet, hvorefter SMBA-selskaber også blev omfattet, og SMBA-selskaber kan nu deltage i alle former for skattefrie omstruktureringer på lige fod med aktie- og anpartsselskaber. Eneste undtagelse er skattefri virksomhedsomdannelse.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at SMBA-selskaber ikke er et standardprodukt på samme måde som aktie- og anpartsselskaber, hvorfor rådgivning er nødvendig. Vores pris ved salg af skuffeselskab, incl. 1 timers rådgivning, udfyldelse af momsblanket, tilpasning af vedtægter, udfyldelse af anpartshaverfortegnelse, udarbejdelse af overdragelsesdokument er 7.500 kr.

Ulemperne for S.M.B.A.-selskaber:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forlanger, at et SMBA-selskab ikke må være et skjult anpartsselskab, hvilket samlet set medfører 2 ulemper. For det første skal der være minimum 2 ejere gennem hele selskabets levetid, og for det andet skal det fremgå af vedtægterne, at udbytte- og stemmeret ikke må fordeles efter indskudt kapital.

Der er dog ikke noget i vejen for, at medlemmerne indgår en aktionæraftale således, at det alligevel sker.

Et tredje forhold vedrører muligheden for at optage nye medlemmer. Det må ikke være en generalforsamlingsbeslutning hvorvidt, der skal optages nye medlemmer, hvorfor det skal fremgå af vedtægterne, at ledelsen selvstændigt kan optage nye medlemmer/ejere.

Andre ulemper relaterer sig til de imageproblemer, der er forbundet med dette selskab. SMBA-selskaber har desværre været indblandet i nogle uheldige moms-sager mv., der har givet selskabet et uheldigt ry.

Derudover foregår der i øjeblikket en mindre systemmobning fra SKATs side. Man bryder sig ikke om selskabstypen, og derfor bliver der ofte foretaget due diligence i forbindelse erhvervelse af momsnummer.

Mange kan derfor overveje at stifte et K/S-selskab, der også har begrænset ansvar. Ellers må man stifte et ApS eller A/S.

Aktie- og anpartsselskaber contra S.M.B.A-selskab.

Aktie- og anpartsselskaber har den store fordel, at de er nemme at stifte, og med den nye selskabsreform bliver det endnu nemmere.

Vi påtager os derfor at stifte aktie- og anpartsselskaber for kun 3.500 kr. plus moms.

Benytter du os som bogholder og revisor opsparer du tillige billigere rådgivningstimer hos aktino-skatterådgivere ApS, Mentor Tax Accounting SMBA og Copenhagen Legal K/S. Ønsker du ikke at benytte os som bogholder og revisor er prisen på stiftelse 3.500 kr. plus moms.

Daglig leder af Aktino-skatterådgivere er cand.merc.aud. MTL Thorbjørn Henriksen, der bla.

har 10 års erfaring fra ansættelse i skattevæsenet.

 

Print Friendly, PDF & Email